Golden Years Projects

Transformeren

Behoefte in de markt

De groei van het aantal ouderen binnen onze samenleving is een gegeven en zij zullen binnen de woningmarkt de komende decennia bepalend zijn. Ons concept kenmerkt zich o.a. door een zorgcomponent. Woningen worden ďlevensloopbestendigĒ ontworpen. Met gespecialiseerde zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt om zorg aan huis te leveren op intramuraal niveau of zelfs hoger. Dat pakket omvat ook de begeleiding van ouderdomsziekten waaraan de behoefte evenredig stijgt met de toename van de hoeveelheid ouderen. Ons concept speelt in op de groeiende behoefte aan woonruimte voor ouderen maar ook speelt het in op de het beleid van de overheid om in de toekomst wonen en zorg te scheiden. Op die manier kunnen woonlasten en mogelijke zorgkosten transparant en in de juiste verhouding gedragen worden.

Variaties op het concept

Aangepast op de behoefte van bewoners ontwikkelden wij verschillende variaties op ons Golden Years concept. Graag bespreken wij met u de mogelijkheid om op een locatie bijvoorbeeld een woonvorm met speciale faciliteiten ten behoeve van de verzorging van Alzheimer patiŽnten of andere zorggerelateerde concepten te creŽren. Ons unieke concept zal in de toekomst helpen om de groei van zorgkosten voor de gemeenschap te beperken zonder kwaliteitverlies. Het draagt ook in hoge mate bij in het leefgenot van patiŽnten en hun familie. In de vestigingen van Humanitas wordt dat dagelijks aangetoond.

Studentenhuisvesting of een Hotel

Transformeren tot een zorggerelateerd concept is niet altijd mogelijk. Golden Years onderzoekt op zo'n moment ook de mogelijkheden voor de vestiging van andere functies zoals bijvoorbeeld studentenhuisvesting of vestiging van een Hotel. Het door ons ontwikkelde concept voor een studentencampus biedt nieuwe kansen voor uw gebouw.Ook adviseren wij in diverse Hotel ontwikkelingen.In algemene zin is naast de behoefte aan woningen of opvang van ouderen ook de behoefte aan accomodatie voor studenten hoog. Het ontbeert veel gemeenten aan hotel faciliteiten in diverse klassen.

Quick Scan

Omdat transformeren bouwkundig en ook economisch haalbaar moet zijn, hebben wij een Quick Scan ontwikkeld waarmee wij geheel vrijblijvend een vooronderzoek doen om de haalbaarheid van een transformatie te toetsen. Wij onderzoeken graag voor u of een beschikbare locatie geschikt is voor een ontwikkeling op basis van ons concept of andere mogelijkheden. Binnen een week weet u inclusief een betrouwbare kostenraming wat de mogelijkheden zijn en wat uw nieuwe rendement is.

Medewerking overheden

Er wordt door gemeenten intensief gezocht naar oplossingen. Zo bekijkt men zeer actief de mogelijkheden om langdurig leegstaande kantoren of andere locaties een nieuwe bestemming te geven. Dit omdat onderzoek heeft aangetoond dat de huidige leegstand de komende jaren naar verwachting structureel zal blijken. Met transformaties denkt men de druk op de voorraad beschikbare woningen te kunnen verlagen. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Leegstaande gebouwen of ongebruikte grond krijgen weer een functie en woningen of broodnodige specifieke opvang komen beschikbaar. Wij bezien op dit moment diverse projecten om dit mogelijk te maken. Wij zien ons dan ook door gemeenten gesteund voor dergelijke ontwikkelingen. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden om in samenwerking met een aantal deskundige partijen transformaties te starten. Daartoe bestaan nu concrete mogelijkheden. Er kan sprake zijn van uiteindelijke verhuur maar ook van aan- of verkoop. Golden Years levert de oplossing van uw probleem "turn-key" op!

binckhorst (105K)

© 2006-2011 www.mijn-eigen-website.nl